Etsi
  • Tea Holm

Henkinen uhmavoima ja logoterapia

Päivitetty: helmi 24

Kirjan Henkinen uhmavoima — Miten löydän ja säilytän oman elämäni tarkoituksen kirjoittaja, filosofian tohtori Timo Purjo on tutkinut aihepiiriä jo väitöstutkimuksessaan. Hän toimii Suomen Viktor Frankl Instituutin puheenjohtajana ja pääkouluttajana.

Purjo kuten Frankl käyttää henkisen kasvun käsitettä eri tavoin kuin mihin on totuttu uushenkisyyden yhteydessä. Henkisen uhmavoiman käsite liittyy läheisesti siihen filosofiaan, jonka logoterapian kehittäjä ja psykiatri sekä neurologi Viktor Frankl kehitti auttamaan ihmisiä.

Tähän auttamiseen liittyy oman elämän arvojen ja tarkoitusten etsintä sekä määritteleminen. Purjo on perehtynyt myös psykologi ja filosofian tohtori Lauri Rauhalan filosofiaan, joten lukijana koen olevani lujalla maaperällä. Tämä on teos, joka kannattaa lukea!

HENKINEN UHMAVOIMA Purjon mukaan henkinen uhmavoima on kiehtovin ja vaikeaselkoisin Franklin nimeämistä henkisistä kyvyistä. Siitä ei ole yksiselitteistä määritelmää. Se on kuitenkin voima, joka ylittää ihmisen tavanomaiset kyvyt.

Selviytymisen edellytyksenä voi joskus olla henkisen uhmavoiman käyttö. Kenen tahansa on periaatteessa mahdollista saada se käyttöönsä. Kaikki eivät saa sitä käyttöönsä. Vaikka tuo voima on arvoituksellinen, niin se ei tule tai ilmaannu mystisesti ihmisen ulkopuolelta. Kyse on ihmisen omista sisäisistä voimanlähteistä.

PURJO KERTOO MYÖS OMISTA KOKEMUKSISTAAN Kirjassa Purjo kertoo omista vaikeuksistaan, joista hän tuskin olisi edes selvinnyt hengissä ilman henkistä uhmavoimaa. Hänen sisällään oli toivottomuutta ja voimattomuutta sekä suuri tarkoituksettomuuden tunne. Kaikki oli romahtanut — kerralla.

Se, mihin hän oli kiinnittynyt, mitä hän oli pitänyt tärkeimpänä, oli poissa. Purjo kohtasi syvän kriisin ihmiselämän ehkä keskeisimmillä alueilla. Se johti psyykkiseen kaaokseen ja kysymään: "Mikä tarkoitus tällä kaikella on?"

Eksistentiaaliseen tyhjiöön ajautumiseen liittyi useita vuosia jatkuneen parisuhteen sekä pitkän työuran päättyminen - äkillisesti.

ELÄMÄ EI KOSKAAN MENETÄ TARKOITUSTAAN Ihminen voi joutua luopumaan paljosta. Se ei silti tarkoita sitä, etteikö elämällä yleensä tai yksittäisen ihmisen elämällä olisi merkitystä, tarkoitusta. Kun alkaa pohtia eksistentiaalisia kysymyksiä, ne avaavat mahdollisuuden syvälliseen muutokseen - itsessä.

Kriisistä seuraa usein iso elämänmuutos. Purjo löysi oman ainutlaatuisen kutsumuksensa. Henkinen uhmavoima alkoi toimia hänen hyväkseen. Sen jälkeen hänen elämänhalunsa on säilynyt hyvänä. Hän on saanut toteuttaa arvokkaita oman elämänsä tarkoituksia.

Vaikka kokemusasiantuntijuus on muoti-ilmiö, niin tällä kirjalla on selkeästi syvällisempi sanoma ja läheinen kosketus aitoon ihmiselämään paitsi Purjon myös Rauhalan ja Franklin kautta. Purjo esittääkin teorian, jota on testattu sekä tieteellisesti että todennettu käytännössä.

VIKTOR FRANKLIN FILOSOFIA Henkisen kasvun suunnan tulisi olla sellainen, että se tuo mukanaan jotain yleisinhimillisesti ja eettisesti tärkeää. Viktor Franklin filosofia on yksi vaihtoehto henkiseen kasvuun ja ihmisenä olemiseen. Purjo kritisoi sitä käsitystä, että ihmisen tulisi löytää elämäänsä merkitystä asioista, jotka ovat hänelle itsellensä merkityksellisiä.

Viktor Frankl ei puhunut siitä, mikä on vain ihmiselle itsellensä merkityksellistä. Kyse oli siitä, että ihminen toteutti kaikille yhteisesti arvokasta tarkoitusta. Tuo tarkoitus saattoi toteutua myös silloin, kun hän rakasti toista ihmistä.

"Onnellisuus on automaattinen sivuvaikutus siitä, että ihminen on löytänyt elämästä arvokkaita tarkoituksia omaan elämäänsä." - Viktor Frankl

ELÄMÄ JATKUU — KAIKISSA OLOSUHTEISSA? Uskoakseni kirja sopii sekä psykologian oppikirjaksi että kenelle tahansa, joka on kiinnostunut elämän syvistä virtauksista ja arvoista sekä kaikesta siitä, millä on merkitystä elämän lopussa.

Kirja soveltuu myös itsekasvatuksen välineeksi — sekä syvähenkiseen kasvuun.

Viktor Frankl koki keskitysleirin kauhut, myös pahamaineisimman Auschwitzin. Hän tuli vastakkain teoriansa kanssa, käytännössä. Jos se toimi ääriolosuhteissa ihmisyyden rajalla tai pikemminkin sen toisella puolella, kuten Purjo toteaa, niin se toimii tavanomaisessa elämässä.

— Tea Holm, FT, TM


Tilaa teos Henkinen uhmavoima nyt Adlibrikselta, jos haluat kasvattaa henkistä uhmavoimaasi.

Kansikuva: Henkinen uhmavoima

76 katselukertaa0 kommenttia
 
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

©2020 by Kirjailijan Blogi. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now