Etsi
  • Tea Holm

Eroon oireista kirja-arvio

Päivitetty: helmi 24

Sain Viisas Elämältä kirja-arvioon Maria Nordinin kirjan Eroon oireista. Kyseessä ei kirjan mukaan ole hoito tai hoitomuoto vaan menetelmä. Menetelmä liittyy oireisiin, mutta ei hoida niitä.


Kaikki lähtee liikkeelle Nordinin omasta henkilöhistoriasta kahden maan kansalaisena. Espanjalaiset sukujuuret saivat hänet matkustamaan kerta toisensa jälkeen Espanjaan, mutta lentokentän hajumaailma kuten hajuvedet saivat hänet voimaan pahoin.


Maria Nordin kertoo kirjassaan oivaltaneensa, että sairauksien juurisyyt ovat olemassa, ja oireet vain kertovat noista syistä. Kun lukija perehtyy kehon ja mielen mekanismeihin sekä tietoisuuden luonteeseen, hän voi päästä eroon oireista, jotka ovat vaivanneet häntä jopa vuosikausia.


Maria Nordin ja Eroon oireista

Eroon oireista -verkkokurssi on ollut myyntimenestys. Sitä on myyty jo tuhansille. Kuten verkkokurssissa, kirjassakin on kyse keho-mieltä tasapainottavasta ja mielen tason harjoitusmenetelmästä.


Maria Nordin on koulutukseltaan arkkitehti. Kirjassaan Eroon oireista hän kertoo perehtyneensä noin kahden vuoden ajan mm. neurologisiin tutkimuksiin ja toiminnallisiin häiriöihin. Hän on tuonut esiin neuroplastisuuden eli aivojen muokkautuvuuden hyödyt.


Käsittääkseni kirjan taustalla on ajatus siitä, että aivot tulkitsevat todellisuutta. Kaksi erilaista asiaa, joilla ei välttämättä ole mitään tekemistä toistensa kanssa, voivat liittyä yhteen. Keho-mieli voi kehitellä erilaisia suojamekanismeja, joilla se suojaa itseäänsä liiallisesti tietyiltä yhdistelmiltä.


Ympäristön ja ihmisen välinen vuorovaikutus


Kytkökset voivat ulottua sukupolvien taakse. Näin ollen pelot tai tietyt reaktiot ovat myös periytyviä. Nykyään puhutaan taakkasiirtymästä. Nordin on koulutukseltaan arkkitehti, joka on toiminut sisäilmaongelmien asiantuntijana. Pikkuhiljaa hän tajusi, että ympäristö yksin ei sairastuta ihmistä. Tarvitaan myös ihmisen oma osuus: tulkinta.


Tulkinta vaaratekijöistä ei suinkaan aina ole tiedostettua. Alitajuiset pelot ja virhetulkinnat voivat aiheuttaa erilaisia reaktioita. Ihminen alkaa vastustaa näitä reaktioita ja tulee yliherkäksi ja -virittyneeksi.


Eroon oireista -teos esittelee selkeät askeleet, joita on 12 ja joiden avulla lukija oppii vapauttamaan parantavan voimansa. Nordin on kirjoittanut noin 10 vuotta suosittua blogia, joka on hänen kurssiensa ohessa aiheuttanut kohuja julkisuudessa.


Paranemisen tematiikasta


Parannuttuaan monista sairauksista ja ympäristöyliherkkyydestä hän kehitti menetelmän, jota hän nyt opettaa verkkokursseillaan ja kirjassaan Eroon oireista. Kirjan kannessa on Maria Nordinin kuva sekä lapsen ja vanhuksen kuva. Kaikki ikävaiheet liittyvät vahvasti paranemisen tematiikkaan.


Koska en ole lääkäri tai neurologi tai toiminnallisten hoitomuotojen asiantuntija, en pysty näiltä osin kommentoimaan kirjaa sen enempää. Kirjassa lainataan mielenkiintoisia tutkimuksia samalla, kun kirjoittaja itse on pääosassa, ns. koehenkilö. Muitakin yliherkkyyksistä parantuneita ihmisiä on, ja heistäkin kirja kertoo.


Teos Eroon oireista vakuuttaa, että menetelmä on ollut tuloksellinen monissa sairauksissa. Se ei ole hoitanut niitä, vaan kun ihminen on muuttanut ajatteluaan, hän on tullut kuin hoitaneeksi itseään. Oireet ovat lieventyneet tai jopa poistuneet. Koska kirjan terveysväitteitä ei ole vertaisarvioitu, niin niitä on pidettävä jonkinlaisena kokemusasiantuntijuutena.


Lopulta on mahdotonta sanoa, mikä on johtunut mistäkin. Mutta tosiasia on se, että moni on kokenut saavansa apua ja helpotusta oireisiinsa Maria Nordinin Free to Heal -menetelmällä. Kirja kiertää terveysväittämiä, tekee eron hoidon ja menetelmän välillä sekä sanoutuu irti lääketieteelliselle hoidolle vaihtoehtoisesta hoidosta.


Punainen lanka


Kirjan punaisena lankana näyttää olevan se, että sisäinen suojelija haluaa suojella meitä pahalta maailmalta. Parantuminen alkaa aivojen muokkaamisesta. Harjoitukset auttavat tunnistamaan itselle kerrotut tarinat ja annetut roolit sekä kaiken takana olevan korkeamman itsen, joka havainnoi minua.


Kiitollisuus on kantava voima, ja vastustaminen vain lisää jotain vaikutusta. Ajatukset ja tunteet sekä tulkinnat todellisuudesta vaikuttavat kehoon ja mieleen sekä siihen, ovatko ne terveitä vai eivät. Kirjoittaja kirjoittaa vakuuttavan oloisesti mutta myös tunteisiin vetoavalla tavalla.


Ajoittain on vaikea erottaa sitä, mikä on Nordinin oman ajattelun tulosta, mikä taas jotain muuta kuten tutkimustietoa tai menetelmäoppia. Kirja antaa uuden näkökulman sairastamiseen, oireiden ilmentymiseen ja laajuuteen sekä kehon sisäisiin kytkentöihin. Menetelmä muuntaa tietoisuutta, parantuminen on sivutuote.


Teos Eroon oireista muistuttaa menetelmänsä puolesta NLP:tä ja EFT:tä sekä Mindfulnessia. Meditaatio tai hiljentyminen auttaa ihmistä rauhoittumaan. Tämä vähentää stressin haitallista vaikutusta. NLP ohjelmoi ihmisen ajattelun uudestaan. Näiden lisäksi mukana on biologiaa kuten mikrobiomin ja immunijärjestelmän toiminta. (Mikrobiomi on ihmisen ulkoinen perintöaines, joka kytkee ympäristön vaikutukset elimistön puolustusjärjestelmään.)


Altisteet ja altistaminen


Maria Nordin esittää, että tietyt altisteet tai triggerit aiheuttavat oirehtimista. On tietysti vaikea erottaa toisistaan se, miksi kyse ei olisi myös lääketieteellisestä hoidosta tai ns. vaihtoehtohoidosta. Ensimmäinen tulisi kyseeseen siinä tapauksessa, että tämä menetelmä olisi tehokas hoitomuoto, toinen tulisi kyseeseen silloin, kun puhutaan täydentävistä tai vaihtoehtohoidoista. (Onko vaihtoehtoisia hoitoja edes olemassa?)


Lukijan on käytettävä omaa harkintaa altisteiden valinnassa. Entä jos altisteen valinta tai sen määrän arviointi epäonnistuu? Pähkinäallerginen ei pystykään soittamaan apua, kun on tukehtumaisillaan yksin kotona. Koska kyse ei ole mistään hoidosta, on sanouduttu irti tällaisista tilanteista. Kukaan ei ole väittänyt, että pähkinöitä voi napostella turvallisesti, kun käyttää kiitoslitaniaa.


Se, ettei ihminen osaa enää pelätä vaaraa, voi itsessään olla vaarallista. En kuitenkaan voi kieltää ihmisten kokemuksia. He ovat parantuneet ja päässeet eroon oireistaan tällä menetelmällä, joka ei hoida vaan muuntaa tietoisuutta. Koska paranemiseen kunkin yksilön kohdalla liittyy monia tekijöitä, on mahdotonta sanoa ilman tutkimusta, mistä mikäkin kehityskulku on johtunut.


Stressi on usein sairauksien taustalla. Se ei kuitenkaan selitä kaikkea, eikä stressivapaa elämä paranna kaikkia. Huomasin myös, että kirjassa arvotettiin psykoterapiaa, josta on tutkimusnäyttöä, suhteessa Marian omaan menetelmään. Jos tätä Nordinin menetelmää käyttää, niin altisteiden kannattaa olla mielessä. Voi mielessään syödä pähkinöitä ja katsoa, mitä tapahtuu.


Hämmennystä ilmassa


On hieman hämmentävää, että kautta kirjan puhutaan niin paranemisesta kuin oireistakin mutta ei silti puhuta hoitamisesta. Toisin sanoen ihminen muuttaa tietoisuuttaan, jolloin hänen ulkoinen todellisuutensa muuttuu. Eroon oireista -kirja on kirjoitettu taitavasti ja lukijaan vetoavasti. Se läpsii lukijansa hereille, monessa mielessä.


Mutta siinä on myös nähtävissä aatehistoriallinen kytkös uuden ajattelun liikkeeseen, jossa kyse on yhteisestä uskosta metafysiikkaan, positiiviseen ajatteluun, vetovoiman lakiin, parantumisen tekijöihin, jotka ovat ihmisessä itsessään sekä elämänvoimaan ja luovaan visualisointiin kuin myös henkilökohtaiseen sisäiseen voimaan. Uushenkisyydessä on samantyyppistä ajattelua.


Tietoisuus muuttaa tulkintansa esimerkiksi siitepölystä, minkä seurauksena immuuni-identiteetti hyväksyy aiemmin torjumansa tekijän osaksi minuutta eli minuuden kokemusta. Sen ei enää tarvitse ylireagoida.


Psykosomatiikasta


Osa sairauksissa on psykosomaattisia. Moni tietää kokemuksesta, että kun lääkärillä on käyty, niin olotila alkaa kohentua. Tämä tapahtuu usein välittömästi ja siis jo ennen kuin on ehtinyt aloittaa antibioottikuuria tai kipulääkitystä. Puhutaan plasebosta eli lumevaikutuksesta.


On hyvä nähdä ihminen kokonaisuutena, kuin myös hänen mielensä kapasiteetti, voima. Mutta en kuitenkaan voi olla aivan kaikesta samaa mieltä kuin Nordin. Suihkussa käyminen kerran viikossa ei riitä minulle, ei edes kahdesti. Urheilun jälkeen haisen järkyttävältä, jos teen vain vesipesun. Osalla ihmisistä tämä voi toimia.


Kiitän... ja huolehdin


Kiitän Eroon oireista -kirjaa siitä, että se tuo keskusteluun terveydestä ja kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista uusia puolia. Kun kirjaa lukee korona-aikana, jolloin 2. asteen oppilaitoksia suljetaan ja ihmisiä patistetaan siirtymään taas etätöihin ja jolloin sairaaloiden teho-osastot alkavat täyttyä koronapotilaista, niin tulee miettineeksi kerran jos toisenkin, että vaikka mikä olisi, niin nyt ainakin minä pesen ja desinfioin kädet.


Normaalissa tilanteessa ylenpalttinen hygienia on pahaksi, ja liian kliininen ympäristö ei auta pysymään terveenä. Kyse on kuitenkin siitä, että on olemassa aidosti sekä hyviä että huonoja bakteereja. On olemassa vaarallisia viruksia, sairauksia. Se, että on varovainen, ei ole mielestäni sama asia kuin pelkääminen.


Toisaalta teoksen viesti siitä, että jos haluaa parantaa maailman, on parannettava itsensä, on osittain paikkansa pitävä. Me olemme lopulta oma ympäristömme. Me olemme tämä planeetta. Me olemme sen terveys tai sairaus, mutta vain tiettyyn pisteeseen saakka. Emme voi vaikuttaa kaikkeen, mutta vaikutamme siihen, mihin voimme.


Voimme vaikuttaa sairauksien leviämiseen ja omaan stressitilaamme sekä energiatasoomme, joka säteilee ulospäin kuten kodin ilmapiiri. Voimme myös tehdä kiitollisuusharjoituksia. Saatamme jopa päästä eroon oireista. Mutta altisteharjoitukset lapselle aiheuttavat minulle päänvaivaa. Entä jos lapsi syökin koulussa omin päin pähkinää, joille on pahasti allerginen, koska äiti on sanonut, että allergiareaktio on vain lapsen omassa päässä, mielen mekanismissa?


Lopuksi


Eroon oireista -kirja on kirjoitettu vilpittömästi ihmisten auttamiseen, niin sen haluan nähdä. Maria Nordin on nähnyt valtavasti vaivaa kootakseen nämä tiedot ja harjoitukset kansien väliin. Uusin tutkimustieto on aina tervetullutta. Plasebo voi helpottaa koettua oiretta, mutta se ei paranna kokonaan. Siksi lukijan tulisi olla myös tietoinen siitä, mikä riski altistekokeiluissa on pitkällä aikavälillä.


Ihminen on ihmeellinen olento, joka todellakin voi parantaa itsensä. Kuten sormen haavakin paranee itsekseen, ompelee itse itsensä, mikä on todellinen ihme, taidonnäyte. Plasebo vaikuttaa oireiden kokemiseen, ja silläkin on merkitystä, kuka ohjeistaa tai hoitaa lumelääkkeellä. Tarvitaan objektiivista mittausta, jotta voidaan erottaa se, mikä todella toimii, mistä mikäkin johtuu jne.


Maria Nordinin kirja on kirjoitettu viihdyttävästi ja oivalluttavasti. Maria osaa esittää asiansa todella vakuuttavasti, elävin esimerkein. Suosittelen lukemaan tämän kirjan avoimin mielin. Kiitos Viisas Elämä uudesta lukukokemuksesta.


Tea Holm, FT


Psst. Kirja löytyy mm. Adlibriksesta.

Kansikuva: Eroon oireista (Viisas elämä 2020)

2,111 katselukertaa0 kommenttia
 
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

©2020 by Kirjailijan Blogi. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now